Ruwac: expert in afzuigsystemen, installaties en industriële stofzuigers

Ruwac industriële stofzuigers en afzuiging
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacybeleid voor Ruwac Nederland

Laatst bijgewerkt: 4-5-2023

Inleiding

Ruwac Nederland respecteert de privacy van haar gebruikers en is toegewijd aan het beschermen van hun persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in verband met www.ruwac-industriele-stofzuigers.nl (de “Website”).

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken: Contactinformatie, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer, wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze Website. Informatie over uw gebruik van onze Website, zoals bezochte pagina’s, tijdstip van bezoek en IP-adres, verzameld via cookies en andere trackingtechnologieën. Alle andere persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt.

Gebruik van persoonlijke gegevens

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: Om te reageren op uw vragen en verzoeken. Om u te informeren over onze producten en diensten. Om onze Website te analyseren en te verbeteren. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving.

Delen van persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk om onze diensten te verlenen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Dit kan onder meer het delen van gegevens met leveranciers, zakelijke partners en wettelijke autoriteiten omvatten.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of verzoeken om beperking van de verwerking. Neem contact met ons op via de contactgegevens in dit privacybeleid om uw rechten uit te oefenen.

Cookies en trackingtechnologieën

Onze Website maakt gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën om de gebruikerservaring te verbeteren en om het gebruik van de Website te analyseren. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of te beheren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bij gewerkte versie zal op onze Website worden gepubliceerd. We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Links naar andere websites

Onze Website kan links naar andere websites bevatten die niet onder ons beheer vallen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van dergelijke websites. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

Ruwac Nederland
Freulepark 68
7207 KE Zutphen

Per e-mail
Telefoon: 0575 57 13 36

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer voor Ruwac Nederland

Inhoud

De informatie op www.ruwac-industriele-stofzuigers.nl wordt met grote zorg samengesteld en regelmatig bijgewerkt. Desondanks kan Ruwac Nederland niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde volledig, juist en up-to-date is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Aansprakelijkheid 

Ruwac Nederland is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website, de informatie op de website of informatie die via hyperlinks op de website beschikbaar is gesteld. Ruwac Nederland is evenmin aansprakelijk voor storingen, fouten of onderbrekingen in de beschikbaarheid of functionaliteit van de website. 

Externe links 

De website bevat links naar externe websites die niet door Ruwac Nederland worden beheerd. Deze links zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker. Ruwac Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. 

Intellectuele eigendom 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de website, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en lay-out, berusten bij Ruwac Nederland of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruwac Nederland (delen van) de inhoud van de website te kopiëren, verveelvoudigen, openbaar te maken of op enige andere wijze te gebruiken, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

Wijzigingen 

Ruwac Nederland behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en deze disclaimer zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het verdient aanbeveling om regelmatig de disclaimer op de website te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Toepasselijk recht 

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact op met Ruwac Nederland via:

Ruwac Nederland
Freulepark 68
7207 KE Zutphen

Per e-mail
Telefoon: 0575 57 13 36