Ruwac: expert in afzuigsystemen, installaties en industriële stofzuigers

Ruwac industriële stofzuigers en afzuiging
Zoek
Sluit dit zoekvak.
NEN 3140-keuringen

NEN 3140-keuringen

In de wereld van industriële veiligheid is het van groot belang om als organisatie te voldoen aan de juiste normen en richtlijnen voor het een waarborgen van een veilige werkomgeving. Een van de belangrijkste normen in Nederland op het gebied van elektrische veiligheid is de NEN 3140. 

In dit artikel leggen we uit wat deze norm inhoudt, leggen we uit waarom het belangrijk is en bespreken we het verband met ATEX-keuringen.

NEN 3140-keuringenWat is de NEN 3140-norm? 

De NEN 3140 is een Nederlandse norm die richtlijnen en eisen biedt voor de veilige bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Deze norm is van toepassing op zowel bestaande als nieuwe elektrische installaties en apparatuur en richt zich op het voorkomen van elektrische gevaren zoals elektrocutie, brand en explosies. De NEN 3140 is bedoeld om bedrijven te helpen bij het beheren en onderhouden van elektrische installaties op een veilige en verantwoorde manier.

Waarom is een NEN 3140-keuring belangrijk? 

De NEN 3140-keuring is in het leven geroepen om de veiligheid van werknemers en een goede technische werking van apparatuur te garanderen. Elektrische gevaren kunnen immers leiden tot ernstige ongevallen, materiële schade en bedrijfsverliezen. Door te voldoen aan de NEN 3140-norm kunnen bedrijven:

NEN 3140-keuringen en ATEX-richtlijnen 

ATEX-keuringen zijn een reeks procedures die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat apparatuur die wordt gebruikt in potentieel explosieve omgevingen, zoals die waar ontvlambare stoffen aanwezig zijn, voldoet aan de relevante veiligheidsnormen. Aangezien elektrische installaties en apparatuur vaak een ontstekingsbron kunnen zijn in dergelijke omgevingen, is het belangrijk om te zorgen dat deze installaties voldoen aan zowel de ATEX- als de NEN 3140-normen.

Ruwac Nederland biedt uitgebreide ATEX-keuringen, waarbij de NEN 3140-keuring is inbegrepen. Dit zorgt voor een holistische benadering van de veiligheid op de werkplek en helpt bedrijven te voldoen aan alle relevante normen en voorschriften.

NEN 3140 inspectie en keuring 

De NEN 3140-norm helpt met waarborgen van de elektrische veiligheid op de werkplek. Zo kunnen elektrische risico’s geminimaliseerd worden, een veilige werkomgeving te creëren en aan wettelijke verplichtingen te voldoen. In combinatie met ATEX-keuringen zorgt het naleven van de NEN 3140-norm voor een alomvattende benadering van de industriële veiligheid. Goed om te weten dat de Ruwac stof- en afzuigoplossingen ATEX-gecertificeerd zijn. 

Ruwac Nederland biedt uitgebreide keuringen volgens de ATEX-richtlijnen, inclusief NEN 3140-keuringen, zodat u kunt voldoen aan deze essentiële veiligheidsnormen en voorschriften. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten!

5 Tips voor een succesvolle NEN 3140-keuring

Het doorlopen van een NEN 3140-keuring is vaak een uitdagend en tijdrovend proces. Het is wel erg belangrijk om te voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen en het waarborgen van een veilige werkomgeving voor uw werknemers. Hieronder geven we 5 praktische tips en aanbevelingen voor een soepel en succesvol keuringsproces.

Voor een succesvolle keuring

Een geslaagde NEN 3140-keuring laat zien dat u de elektrische veiligheid serieus neemt. Daarnaast wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. Door goed voorbereid te zijn, regelmatig onderhoud en inspecties uit te voeren, goed opgeleid personeel en eventueel samen te werken met een betrouwbare partner, zal het keuringsproces snel en soepel verlopen, zodat machines zo kort mogelijk stil staan en efficiënt en veilig hun werk kunnen doen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat Ruwac voor u en uw medewerkers kan betekenen op het gebied van NEN 3140-keuringen en hoe uw apparaten optimaal en volgens de ATEX-richtlijnen kunnen opereren? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. We zijn u graag van dienst met een deskundig advies! Zodat de elektrische veiligheid op de werkplek altijd gewaarborgd is.

Ruwac Nederland is gespecialiseerd in het uitvoeren van ATEX-keuringen, waarbij de NEN 3140-keuring een belangrijk onderdeel is. Onze experts zorgen ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de relevante normen op het gebied van elektrische veiligheid, voor een veilige werkomgeving.

Veelgestelde vragen normeringen

De NEN 3140-norm is een Nederlandse norm die zich richt op het veilig werken met, aan en in de nabijheid van laagspanningsinstallaties. Deze norm beschrijft de eisen en richtlijnen voor het inspecteren, onderhouden en beheren van elektrische installaties en arbeidsmiddelen om een veilige werkomgeving te garanderen.
De NEN 1010 is de Nederlandse norm voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van elektrische installaties in gebouwen en infrastructuur. Deze norm is gebaseerd op de internationale IEC 60364-norm en richt zich op het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties.
De IEC 60364 is een internationale norm die de basisvereisten en richtlijnen beschrijft voor de veilige installatie en het onderhoud van elektrische installaties. Deze norm wordt wereldwijd toegepast en vormt de basis voor veel nationale normen, waaronder de NEN 1010 in Nederland.
De NFPA 70E is een Amerikaanse norm die richtlijnen en eisen beschrijft voor het veilig werken met elektrische apparatuur en installaties. Deze norm omvat onder andere de eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), het uitvoeren van risicoanalyses en het ontwikkelen van veilige werkprocedures.
De NEN 3140, NEN 1010, IEC 60364 en NFPA 70E hebben allemaal betrekking op elektrische veiligheid, maar richten zich op verschillende aspecten en toepassingen. De NEN 3140 richt zich specifiek op het veilig werken met laagspanningsinstallaties, terwijl de NEN 1010 en IEC 60364 gericht zijn op het ontwerp en onderhoud van elektrische installaties. De NFPA 70E is vooral gericht op het veilig werken met elektrische apparatuur en installaties in de Verenigde Staten.
ATEX-gecertificeerde stofzuigers

R01

Modulaire industriezuiger die met verschillende afvoersystemen leverbaar is. Hoogwaardige behuizing van GFK. Er is ook een uitvoering voor sanering van asbest.

NA 7-26

Industriezuiger die geschikt is voor de afzuiging van explosieve stoffen, maar ook voor resten van drijfgaspoeder, titanium-, aluminium- of magnesiumstof.

DS6

De Ruwac DS6 kan zwevend stof direct op de plaats van ontstaan af zuigen. De filters van grote afmetingen zijn geschikt voor verschillende stofklassen.